INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> PRACOWNIE

Pracownia Litografii

Spis treści
Pracownia Litografii
Niezbędne materiały
Tematy prac do realizacji dla I roku Grafiki
Program pracowni
Festiwal Nauki 2010
Wszystkie strony

Prowadzący pracownię: prof. Andrzej Bobrowski
Asystent: mgr Paweł Andrzejewski

Program pracowni litografii i wypukłodruku zakłada nie tylko dobre opanowanie przez studentów warsztatu graficznego, ale również rozbudzenie w nich wszechstronnej wrażliwości plastycznej. Obowiązkowe zajęcia trwają jeden semestr. Po podstawowym kursie studenci zainteresowani programem poszczególnych pracowni mają możliwość kontynuowanie zajęć na zasadzie wolnego wyboru, z dyplomowaniem włącznie. W pierwszym okresie nauczania studenci opanowują zasady techniki i warsztatu: linorytu, litografii (druk wypukły i płaski). W miarę postępu mają możliwość zapoznania się z coraz bardziej skomplikowanymi technikami, jak np: praca na blachach offsetowych, gipsoryty i wszelkie techniki mieszane. Programy pracowni zakładają maksymalne zindywidualizowanie toku nauczania, co w praktyce oznacza dużą swobodę w zakresie wyboru tematu i formy pracy. Pracownia jest otwarta na nowe idee i pomysły, starając się tworzyć atmosferę sprzyjającą rozwojowi talentów. Projekty zatwierdzane są do realizacji po dogłębnej rozmowie ze studentem, wykraczające poza ramy akademickiej korekty. Tak więc student ma prawo realizowania ryzykownych koncepcji, jeśli jest w stanie uargumentować swe racje, a stosunek mistrz-uczeń nie opierają się na forsowaniu za wszelką cenę racji nauczyciela.