INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> osiągnięcia studentów >> dla pracowników >> Nagroda dla Joanny Fuczko

Nagroda dla Joanny FuczkoWydziałowa I uniwersytecka nagroda za wyróżniającą się pracę dyplomową 2014/2015:

Lic. Joanna Fuczko, studentka Wydziału Artystycznego, absolwentka edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych studiów stacjonarnych I stopnia, za pracę: - teoretyczną pt. "Elementy kultury Łemkowskiej w malarstwie Epifaniusza Drowniaka zwanego Nikiforem", napisaną pod kierunkiem dr Artura Pastuszka, - artystyczną pt. "To jest dyplom Joanny Fuczko", której promotorem był dr Piotr Czech.