INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> konkursy >> konkursy >> KONKURS NA PLAKAT WIGILII WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO' 2014

KONKURS NA PLAKAT WIGILII WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO' 2014

Dziekan Wydziału Artystycznego prof. Piotr Szurek, zaprasza studentów WA do udziału w konkursie na plakat Wigilii Wydziału Artystycznego.

Dziekan Wydziału Artystycznego prof. Piotr Szurek, zaprasza studentów WA do udziału w konkursie na plakat Wigilii Wydziału Artystycznego.
Celem konkursu jest zaprojektowanie plakatu informującego oraz zapraszającego na Wigilię Wydziałową. Prace posłużą do promowania wydarzenia. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.

Terminy Konkursu
Konkurs rozpoczyna się z dniem 18.11.2014 r.
Prace należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: wigilia.wa.uz@gmail.com
Termin nadsyłania prac upływa dnia 03.12.2014 o godzinie 00:00.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Instytutu Sztuk Wizualnych oraz WA najpóźniej dnia 08.12.2014 r.
Laureaci powiadomieni zostaną o wynikach konkursu, terminie i miejscu wręczenia nagród drogą mailową.

Regulamin konkursu (*.doc)