INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> konkursy >> konkursy >> II DNI POLSKO-NIEMIECKIE - KONKURS NA PLAKAT

II DNI POLSKO-NIEMIECKIE - KONKURS NA PLAKATREGULAMIN KONKURSU

PROJEKT WINIEN BYĆ AUTONOMICZNĄ WYPOWIEDZIĄ ARTYSTYCZNĄ ODNOSZĄCĄ SIĘ DO KULTURY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ, DZISIEJSZYCH STOSUNKÓW POLSKO-NIEMIECKICH W SZEROKIM TEGO POJĘCIA ZNACZENIU, BLISKOŚCI GRANICY I JEJ ZNACZENIA ETC.
WINIEN BYĆ ZBUDOWANY W OPARCIU O CZERŃ, BIEL ORAZ 4 DOWOLNE KOLORY ORAZ ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCY TEKST:

„II DNI POLSKO-NIEMIECKIE / II. DEUTSCH-POLNISCHE TAGE / 3-21 OKTOBER 2014 ZIELONA GÓRA - ZITTAU”

PROJEKT POWINIEN UWZGLĘDNIAĆ MIEJSCE NA LOGO UZ. PROJEKT WINIEN BYĆ PRZEDSTAWIONY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (CD) I WYDRUKU CYFROWEGO W FORMACIE NIE MNIEJSZYM NIŻ 50 x 70 cm.

PROJEKTY NALEŻY PRZESYŁAĆ OPATRZONE GODŁEM ORAZ DOŁĄCZONĄ ZALAKOWANĄ KOPERTĄ ZAWIERAJĄCĄ DANE AUTORA NA ADRES SEKRETARIATU INSTYTUTU SZTUK WIZUALNYCH WA UZ W ZIELONEJ GÓRZE
(POK. 104) DO DNIA 12.09. 2014.

PRZEWIDZIANE NAGRODY:
I MIEJSCE 1000 PLN + DRUK OFFSET
II MIEJSCE 800 PLN
III MIEJSCE 600 PLN

NAGRODY ZOSTANĄ PRZYZNANE PRZEZ NIEZAWISŁE JURY, W SKŁAD KTÓREGO WEJDĄ PRZEDSTAWICIELE WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO UZ I CENTRUM KULTURY JĘZYKA NIEMIECKIEGO UZ.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ
7 PAŹDZIERNIKA 2014 W REKTORACIE UZ


Teksty do zamieszczenia na plakacie:

II DNI POLSKO-NIEMIECKIE / II. DEUTSCH-POLNISCHE TAGE
"Ucz się języka sąsiada" / "Lerne die Sprache des Nachbarn"
3-21 października 2014 / 3.-21. Oktober 2014

Zielona Góra - Zittau 2014

 

 

Na plakacie należy zamieścić flagę europejską oraz logo Uniwersytetu Zielonogórskiego - w wersji *.EPS


 

 

 

Flaga Europy .zip

link do strony z logo UZ
KURATOR KONKURSU: PAWEŁ ANDRZEJEWSKI
E-MAIL: pawelandrzejewski@wp.pl