INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> najnowszy >> DNI OTWARTE ISW 2021 -II tura

DNI OTWARTE ISW 2021 -II tura

Zapraszamy na Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Na przestrzeni dwóch dni Kandydatki oraz Kandydaci na studia mają szansę spotkać się z wykładowcami w formule on-line za pośrednictwem platformy google meet. Podczas konsultacji, przeglądów teczek/ portfolio będziecie mogli skonsultować swoje prace oraz zajrzeć do naszych pracowni w trakcie otwartych lekcji! Nie zabraknie również informacji o egzaminach wstępnych i procesie rekrutacji.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

LEKCJE ON-LINE, WARSZTATY - Piątek 23 kwietnia

10,00 - 11.00 - mgr Joanna Legierska-Dutczak | Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz
link: https://meet.google.com/bhu-esfk-hknn
11:00 - 12:00 - dr Anna Owsian | Pracownia Projektowania Mebla i Wnętrz
link: https://meet.google.com/okn-npjo-aev?authuser=1
12:00 - 13:00 - dr Patrycja Wilczek-Sterna | Pracownia działań i projektów artystycznych
link: https://meet.google.com/iek-dtvi-cdg
12:00 - 13:00 - dr Jarosław Jeschke | Pracownia Malarstwa
link: meet.google.com/fss-gmnm-inq
13:00 - 14:00 - dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ | Pracownia Rysunku i Intermediów
link: meet.google.com/ceo-oriq-pke
14:00 - 15:00 - dr Aleksandra Kubiak | Pracowania Działań Performatywnych i Multimedialnych
link: meet.google.com/uyo-ghyk-tev


KONSULTACJE ON-LINE - Sobota 24 kwietnia

10:00 - 11:00 - dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ; mgr Liwia Litecka | Pracownia Rysunku i Intermediów
link: https://meet.google.com/gku-zebv-wgh
10:00 - 11:00 - dr Konrad Juściński | Pracownia Rzeźby
link: https://meet.google.com/gif-fgfs-huz
11:00 - 12:00 - dr hab. Helena Kardasz, prof. UZ | I Pracownia Fotografii
link: http://meet.google.com/vgb-gyqv-dev
11:00 - 12:00 - mgr Wojciech Kozłowski | Pracownia tendencji w sztuce współczesnej
link: https://meet.google.com/lookup/a2l2fsuu37
12:00 - 13:00 - mgr Mirosław C. Gugała | Pracownia Sitodruku
link: https://meet.google.com/oct-kquf-aro
12:00 - 14:00 - prof. Piotr Szurek, dr Maryna Mazur | Pracownia Grafiki - Wklęsłodruk i Wypukłodruk
link: http://meet.google.com/ufv-iifv-dsn
12:00 - 14:00 - dr Artur Pastuszek | Pracownia Estetyki i Refleksji o Sztuce
link: http://meet.google.com/oxh-goba-imn
12:00 - 14:00 - dr Marek Lalko | II Pracownia Fotografii
link: http://meet.google.com/obc-sxyb-edt
14:00 - 15:00 - SPOTKANIE Z DYREKCJĄ ISW - prezentacja kierunków, procesu kwalifikacji
link: http://meet.google.com/obc-sxyb-edt

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną:


ARCHITEKTURA WNĘTRZ

PRZYJMUJEMY BEZ LIMITU WIEKU!

Rodzaj studiów:
Studia stacjonarne I stopnia
Studia 3-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata

Studiowanie kierunku architektura wnętrz przygotowuje do projektowania wnętrz, mebli oraz obiektów małej architektury. Program studiów łączy interdyscyplinarne projekty w zakresie designu, architektury wnętrz, wzornictwa, wystaw, wnętrz krajobrazowych i terenów zieleni z poznaniem praktycznych aspektów - norm budowlanych, zasad ergonomii i konstrukcji. Program uzupełniają realizacje zadań w pracowniach sztuk wizualnych, poznanie współczesnych zjawisk kulturowych, społecznych oraz wiedza z zakresu historii sztuki. Równolegle student poznaje formy prezentacji projektów, współczesne narzędzia projektowania komputerowego i wizualizacji 3D, niezbędne na rynku pracy.

Kładziemy nacisk na indywidualny kreatywny rozwój studentów. W toku pracy nad projektami studyjnymi analizujemy aspekty użytkowe, społeczne, innowacyjność rozwiązań i estetykę. Uzupełnieniem studiów jest oferta konkursów, warsztatów projektowych, wyjazdów, współpraca z biznesem oraz z innymi uczelniami.

Absolwent w 3-letnim cyklu studiów licencjackich otrzymuje wstępne przygotowanie do pracy w zawodzie projektanta, ale i do współpracy z branżami pokrewnymi. Dyplom licencjacki daje możliwość kontynuacji w ramach studiów drugiego stopnia w zakresie sztuk projektowych, w tym m.in. designu, wzornictwa, architektury wnętrz, sztuk wizualnych.

Przedmioty z jakimi spotkasz się w trakcie studiów to m.in.:
malarstwo, rysunek, struktury wizualne, rzeźba, projektowanie architektoniczne, podstawy projektowania architektury wnętrz, ergonomia, geometria wykreślna i perspektywa, bionika i podstawy projektowania, konstrukcje budowlane i technologie, budownictwo z materiałoznawstwem, podstawy projektowania mebli, podstawy projektowania wystaw, komputerowe wspomaganie projektowania, historia architektury wnętrz i mebla, język obcy


GRAFIKA

PRZYJMUJEMY BEZ LIMITU WIEKU!

Rodzaj studiów:
Studia stacjonarne I stopnia
Studia 3-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata

Kierunek grafika kształci w zakresie projektowania graficznego oraz grafiki warsztatowej. Student poznaje: wszystkie klasyczne techniki graficzne, druk cyfrowy oraz posługuje się najnowszymi technologiami w ramach działań multimedialnych, intermedialnych czy interdyscyplinarnych. Studia przygotowują do samodzielnej pracy artystycznej jak i projektowej.

Student zdobywa podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy współczesnego projektanta grafiki użytkowej poprzez zajęcia z zakresu szeroko rozumianego projektowania informacji wizualnej, plakatu, ilustracji, typografii, projektowania systemów identyfikacji wizualnej, projektowania stron www, publikacji cyfrowych, grafiki edytorskiej, przygotowania do druku, animacji, fotografii i multimediów.

Zajęcia z zakresu grafiki oparte są na praktycznej podbudowie przedmiotów ogólnoplastycznych oraz teoretycznych i dbają o indywidualny rozwój studenta.

Grafika obok mocno ugruntowanej pozycji artystycznej zyskała niezwykły potencjał komercyjny i stała się najpopularniejszą obecnie dziedziną sztuk plastycznych. Istnieje bardzo wiele możliwości dróg rozwoju zawodowego grafika. Absolwent kierunku grafika może znaleźć zatrudnienie m.in. w wydawnictwach, agencjach reklamowych i projektowych, instytucjach kultury i wystawienniczych lub zajmować się indywidualną pracą nad komercyjnymi zleceniami, jak i rozwijać samodzielną drogę artystyczną.

Kierunek grafika to studia 3-letnie kończące się uzyskaniem tytułu licencjata, dające możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na wszystkich uczelniach artystycznych w Polsce.

Przedmioty z jakimi spotkasz się w trakcie studiów to m.in.:

grafika warsztatowa: wypukłodruk, wklęsłodruk, litografia, sitodruk, druk cyfrowy, grafika projektowa: plakat, ilustracja, projektowanie znaku i identyfikacji wizualnej, projektowanie wydawnictw, typografia, przygotowanie do druku, oraz: podstawy multimediów i technik przetwarzania obrazu, fotografia, animacja obrazu graficznego, rysunek, malarstwo, rzeźba, historia sztuki, filozofia, zagadnienia i tendencje w sztuce współczesnej, język obcy


MALARSTWO

PRZYJMUJEMY BEZ LIMITU WIEKU!

Rodzaj studiów:
Studia stacjonarne I stopnia
Studia 3-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata Studia stacjonarne II stopnia
Studia 2-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Programy dla studiów I i II stopnia zawierają 2 specjalizacyjne moduły fakultatywne do wyboru:

  • moduł kształcenia w zakresie alternatywnych form malarskich

  • moduł kształcenia w zakresie ilustracji i komiksu
Kompetencje absolwenta Malarstwa
Studia na kierunku malarstwo, to okazja dla poznania języka obrazów w obszarze tradycji malarskiej, ale również możliwość zrozumienia rozwoju sztuki współczesnej. Pracownie artystyczne na tym kierunku kształcą w zakresie malarstwa, rysunku, ilustracji, komiksu i concept artu, fotografii, wideo, projektowania graficznego, czy alternatywnych form malarskich. Każda z pracowni posiada swój niepowtarzalny kierunek kształcenia.
Moduł kształcenia w zakresie alternatywnych form malarskich wyposaża studenta w umiejętności w zakresie warsztatu, kompozycji i kreacji malarskiej, daje możliwość nabycia podstawowych umiejętności w zakresie tworzenia zróżnicowanych, interdyscyplinarnych form malarskich.
Moduł kształcenia w zakresie ilustracji i komiksu to możliwość nabycia podstawowych umiejętności pracy w zawodach, w których ilustracja jest nieodzowną częścią. Koncentrujemy się na nauczaniu, prowadzącym do specjalistycznych kwalifikacji, które składają się na sylwetkę malarza-ilustratora. Dlaczego studiować Malarstwo?
Studiując na kierunku malarstwo, absolwent wyposażony jest w warsztat malarski i rysunkowy oraz umiejętności kreacji artystycznej, które pozwolą mu zaistnieć na szeroko rozumianym rynku sztuki. Dzięki przygotowanej propozycji modułów kształcenia, w rozmaitych zakresach, student ma możliwość rozbudowania swojej twórczości o techniki pokrewne malarstwu.
Przedmioty z jakimi spotkasz się w trakcie studiów to m.in.:
malarstwo, rysunek, technologie malarstwa, rysunek anatomiczny, rzeźba, podstawy fotografii cyfrowej, historia malarstwa, zagadnienia i tendencje w sztuce współczesnej, laboratorium rozszerzonej rzeczywistości, formy malarskie w ilustracji, komiks i rysunek koncepcyjny, alternatywne formy malarskie, działania performatywne i multimedialne, historia urban artu, projektowanie graficzne z elementami identyfikacji wizualnej, język obcy


SZTUKI WIZUALNE

PRZYJMUJEMY BEZ LIMITU WIEKU!

Rodzaj studiów:
Studia stacjonarne I stopnia
Studia 3-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata

Studia stacjonarne II stopnia
Studia 2-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu magistra sztuki

Kierunek sztuki wizualne wyróżnia wszechstronna oferta kształcenia interdyscyplinarnego w zakresie sztuki, wzbogacona możliwością uzyskania przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie specjalizacyjnych modułów fakultatywnych.
Studia stanowią połączenie ogólnohumanistycznej wiedzy o współczesnej kulturze z praktyką własnej twórczości plastycznej (malarstwo, grafika warsztatowa, rysunek, projektowanie graficzne, fotografia, rzeźba, multimedia).

Program dla studiów I stopnia zawiera 2 moduły fakultatywne do wyboru:

  • moduł kształcenia w zakresie mediów cyfrowych i projektowania graficznego

  • moduł kształcenia w zakresie fotografii
Program dla studiów II stopnia zawiera 2 moduły fakultatywne do wyboru:
  • moduł kształcenia w zakresie grafiki

  • moduł kształcenia w zakresie multimediów
Absolwent studiów I i II stopnia posiada wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka- twórcy oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Potrafi realizować i upowszechniać różnorodne postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, edukacyjnych i użytkowych, realizuje zajęcia warsztatowe w zakresie sztuk plastycznych. Absolwent posiada poznawcze oraz praktyczne umiejętności funkcjonowania na rynku sztuki. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w: ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej (muzeach, galeriach, domach kultury, ogniskach plastycznych, itp.) oraz w ośrodkach promocyjnych i reklamowych.

Wybór modułu kształcenia w zakresie mediów cyfrowych i projektowania graficznego daje studentowi możliwość nabycia praktycznych umiejętności z obszaru artystycznych i projektowych działań w zakresie multimediów, fotografii, intermediów, animacji oraz projektowania graficznego.

Wybór i ukończenie modułu kształcenia w zakresie fotografii pozwoli na uzyskanie odpowiednich kwalifikacji niezbędnych do posłużenia się fotograficznym medium w warunkach twórczych i zawodowych po ukończeniu studiów.

Wybór modułu kształcenia w zakresie grafiki daje możliwość nabycia praktycznych umiejętności z obszaru artystycznych i projektowych działań z obszaru grafiki warsztatowej, projektowania graficznego i projektowania na potrzeby Internetu.

Wybór modułu kształcenia w zakresie multimediów umożliwia tworzenie własnych projektów audiowizualnych.

Przedmioty z jakimi spotkasz się w trakcie studiów to m.in.:
rysunek, malarstwo, struktury wizualne, warsztaty psychologiczne, podstawy fotografii cyfrowej, rzeźba, filozofia, historia sztuki, zagadnienia i tendencje sztuki współczesnej, metody promocji projektów artystycznych, działania performatywne i multimedialne, historia fotografii, podstawy fotografii tradycyjnej, fotografia intermedialna, fotografia dokumentalna, projektowanie graficzne, projektowanie na potrzeby Internetu, animowane formy filmowe, animacja, podstawy multimediów i technik przetwarzania obrazów, interaktywne działania przestrzenne, laboratorium rozszerzonej rzeczywistości, język obcy

Szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/

HARMONOGRAM SPOTKAŃ: LEKCJE OTWARTE - Piątek 23 kwietnia 10:00-11:00 - Joanna Legierska-Dutczak, Pracownia...

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Wtorek, 20 kwietnia 2021

Trwają spotkania online! tymczasem zapraszamy na kolejną część prezentacji Pracowni ISW Pracownia Rzeźby Prowadzący:...

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Piątek, 23 kwietnia 2021

III Pracownia malarstwa (pracownia 203) Prowadzący: dr hab. Jarosław Łukasik prof. UZ Pracownia malarstwa to...

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Piątek, 23 kwietnia 2021

Za chwilę rusza ostatnia kolejna część spotkań online. Zapraszamy! do rozmów i konsultacji, chętnie odpowiemy na Wasze pytania :) Linki czekają w harmonogramie :)

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Sobota, 24 kwietnia 2021

Instytut Sztuk Wizualnych to również działalność kół naukowych i galerii! Poznajcie jedną z nich: Galeria PWW Galeria...

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Sobota, 24 kwietnia 2021

Galeria Aj-aj Galeria aj-aj działa od 2014 roku w Instytucie Sztuk Wizualnych. Ze względu na to, że galeria znajduje...

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Sobota, 24 kwietnia 2021

Koło Naukowe "Kwadrat". Członkiniami koła są studentki kierunków: Grafika i Architektura Wnętrz. Zajmujemy się...

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Sobota, 24 kwietnia 2021
 

Zmień na język polski Change language to English

Małgorzata Dajewska / REFLEKSY I REFLEKSJE Informator ISW WYSTAWA WYSTAWA

Plany zajęć