INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> najnowszy >> DNI OTWARTE ISW 2021

DNI OTWARTE ISW 2021

Zapraszamy na Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Na przestrzeni dwóch dni Kandydatki oraz Kandydaci na studia mają szansę spotkać się z wykładowcami w formule on-line za pośrednictwem platformy google meet. Podczas konsultacji, przeglądów teczek/ portfolio będziecie mogli skonsultować swoje prace oraz zajrzeć do naszych pracowni w trakcie otwartych lekcji! Nie zabraknie również informacji o egzaminach wstępnych i procesie rekrutacji.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

LEKCJE OTWARTE ON-LINE - Piątek 26 marca

10:00 - 11:00 - dr Patrycja Wilczek-Sterna | Pracownia działań i projektów artystycznych
link: https://meet.google.com/iek-dtvi-cdg
11:00 - 12:00 - dr Anna Owsian | Pracownia Projektowania Mebla i Wnętrz
link: https://meet.google.com/nkq-obbi-efm?authuser=1
12:00 - 13:00 - dr hab. Helena Kardasz, prof. UZ | Pracownia Fotografii
link: https://meet.google.com/vgb-gyqv-dev
12:00 - 13:00 - dr Piotr Czech, mgr Joanna Fuczko | Projektowanie Graficzne
link: https://meet.google.com/nui-qyba-toi


KONSULTACJE ON-LINE - Sobota 27 marca

10:00 - 11:00 - mgr Joanna Legierska-Dutczak | Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz
link: https://meet.google.com/rwj-excq-otd
10:00 - 11:00 - dr hab. Ryszard Woźniak, dr Barbara Bańda | Pracownia Malarstwa 210
link: http://meet.google.com/nkt-tuvz-odz
11:00 - 12:00 - prof. Piotr Szurek, dr Maryna Mazur | Pracownia Wklęsłodruku i Wypukłodruku
link: https://meet.google.com/oej-ucxv-ncb
12:00 - 14:00 - mgr Mirosław C. Gugała | Pracownia Sitodruku - PREZENTACJA
link: https://meet.google.com/mkt-aamy-zrd
12:00 - 14:00 - dr Paweł Andrzejewski | Pracownia Litografii
link: https://meet.google.com/vkp-etyq-fwx
12.00 - 13.00 - mgr Katarzyna Smugarzewska | Pracownia Rysunku i Intermediów
link: http://meet.google.com/ggx-cwzx-jmo
13:00 - 14:00 - dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ; mgr Liwia Litecka | Pracownia Rysunku i Intermediów
link: https://meet.google.com/gku-zebv-wgh
13.00-14.00 - dr Lidia Głuchowska | Pracownia Teorii i Historii Sztuki
link: https://meet.google.com/kzu-vcud-qny
13.00 - 14.00 - dr Marek Lalko | II Pracownia Fotografii
link: https://meet.google.com/kzw-pchc-yvq
14:00 - 15:00 - SPOTKANIE Z DYREKCJĄ ISW - prezentacja kierunków, procesu kwalifikacji
link: https://meet.google.com/kjq-yoxc-zpa

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną:


ARCHITEKTURA WNĘTRZ

PRZYJMUJEMY BEZ LIMITU WIEKU!

Rodzaj studiów:
Studia stacjonarne I stopnia
Studia 3-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata

Studiowanie kierunku architektura wnętrz przygotowuje do projektowania wnętrz, mebli oraz obiektów małej architektury. Program studiów łączy interdyscyplinarne projekty w zakresie designu, architektury wnętrz, wzornictwa, wystaw, wnętrz krajobrazowych i terenów zieleni z poznaniem praktycznych aspektów - norm budowlanych, zasad ergonomii i konstrukcji. Program uzupełniają realizacje zadań w pracowniach sztuk wizualnych, poznanie współczesnych zjawisk kulturowych, społecznych oraz wiedza z zakresu historii sztuki. Równolegle student poznaje formy prezentacji projektów, współczesne narzędzia projektowania komputerowego i wizualizacji 3D, niezbędne na rynku pracy.

Kładziemy nacisk na indywidualny kreatywny rozwój studentów. W toku pracy nad projektami studyjnymi analizujemy aspekty użytkowe, społeczne, innowacyjność rozwiązań i estetykę. Uzupełnieniem studiów jest oferta konkursów, warsztatów projektowych, wyjazdów, współpraca z biznesem oraz z innymi uczelniami.

Absolwent w 3-letnim cyklu studiów licencjackich otrzymuje wstępne przygotowanie do pracy w zawodzie projektanta, ale i do współpracy z branżami pokrewnymi. Dyplom licencjacki daje możliwość kontynuacji w ramach studiów drugiego stopnia w zakresie sztuk projektowych, w tym m.in. designu, wzornictwa, architektury wnętrz, sztuk wizualnych.

Przedmioty z jakimi spotkasz się w trakcie studiów to m.in.:
malarstwo, rysunek, struktury wizualne, rzeźba, projektowanie architektoniczne, podstawy projektowania architektury wnętrz, ergonomia, geometria wykreślna i perspektywa, bionika i podstawy projektowania, konstrukcje budowlane i technologie, budownictwo z materiałoznawstwem, podstawy projektowania mebli, podstawy projektowania wystaw, komputerowe wspomaganie projektowania, historia architektury wnętrz i mebla, język obcy


GRAFIKA

PRZYJMUJEMY BEZ LIMITU WIEKU!

Rodzaj studiów:
Studia stacjonarne I stopnia
Studia 3-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata

Kierunek grafika kształci w zakresie projektowania graficznego oraz grafiki warsztatowej. Student poznaje: wszystkie klasyczne techniki graficzne, druk cyfrowy oraz posługuje się najnowszymi technologiami w ramach działań multimedialnych, intermedialnych czy interdyscyplinarnych. Studia przygotowują do samodzielnej pracy artystycznej jak i projektowej.

Student zdobywa podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy współczesnego projektanta grafiki użytkowej poprzez zajęcia z zakresu szeroko rozumianego projektowania informacji wizualnej, plakatu, ilustracji, typografii, projektowania systemów identyfikacji wizualnej, projektowania stron www, publikacji cyfrowych, grafiki edytorskiej, przygotowania do druku, animacji, fotografii i multimediów.

Zajęcia z zakresu grafiki oparte są na praktycznej podbudowie przedmiotów ogólnoplastycznych oraz teoretycznych i dbają o indywidualny rozwój studenta.

Grafika obok mocno ugruntowanej pozycji artystycznej zyskała niezwykły potencjał komercyjny i stała się najpopularniejszą obecnie dziedziną sztuk plastycznych. Istnieje bardzo wiele możliwości dróg rozwoju zawodowego grafika. Absolwent kierunku grafika może znaleźć zatrudnienie m.in. w wydawnictwach, agencjach reklamowych i projektowych, instytucjach kultury i wystawienniczych lub zajmować się indywidualną pracą nad komercyjnymi zleceniami, jak i rozwijać samodzielną drogę artystyczną.

Kierunek grafika to studia 3-letnie kończące się uzyskaniem tytułu licencjata, dające możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na wszystkich uczelniach artystycznych w Polsce.

Przedmioty z jakimi spotkasz się w trakcie studiów to m.in.:

grafika warsztatowa: wypukłodruk, wklęsłodruk, litografia, sitodruk, druk cyfrowy, grafika projektowa: plakat, ilustracja, projektowanie znaku i identyfikacji wizualnej, projektowanie wydawnictw, typografia, przygotowanie do druku, oraz: podstawy multimediów i technik przetwarzania obrazu, fotografia, animacja obrazu graficznego, rysunek, malarstwo, rzeźba, historia sztuki, filozofia, zagadnienia i tendencje w sztuce współczesnej, język obcy


MALARSTWO

PRZYJMUJEMY BEZ LIMITU WIEKU!

Rodzaj studiów:
Studia stacjonarne I stopnia
Studia 3-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata Studia stacjonarne II stopnia
Studia 2-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Programy dla studiów I i II stopnia zawierają 2 specjalizacyjne moduły fakultatywne do wyboru:

  • moduł kształcenia w zakresie alternatywnych form malarskich

  • moduł kształcenia w zakresie ilustracji i komiksu
Kompetencje absolwenta Malarstwa
Studia na kierunku malarstwo, to okazja dla poznania języka obrazów w obszarze tradycji malarskiej, ale również możliwość zrozumienia rozwoju sztuki współczesnej. Pracownie artystyczne na tym kierunku kształcą w zakresie malarstwa, rysunku, ilustracji, komiksu i concept artu, fotografii, wideo, projektowania graficznego, czy alternatywnych form malarskich. Każda z pracowni posiada swój niepowtarzalny kierunek kształcenia.
Moduł kształcenia w zakresie alternatywnych form malarskich wyposaża studenta w umiejętności w zakresie warsztatu, kompozycji i kreacji malarskiej, daje możliwość nabycia podstawowych umiejętności w zakresie tworzenia zróżnicowanych, interdyscyplinarnych form malarskich.
Moduł kształcenia w zakresie ilustracji i komiksu to możliwość nabycia podstawowych umiejętności pracy w zawodach, w których ilustracja jest nieodzowną częścią. Koncentrujemy się na nauczaniu, prowadzącym do specjalistycznych kwalifikacji, które składają się na sylwetkę malarza-ilustratora. Dlaczego studiować Malarstwo?
Studiując na kierunku malarstwo, absolwent wyposażony jest w warsztat malarski i rysunkowy oraz umiejętności kreacji artystycznej, które pozwolą mu zaistnieć na szeroko rozumianym rynku sztuki. Dzięki przygotowanej propozycji modułów kształcenia, w rozmaitych zakresach, student ma możliwość rozbudowania swojej twórczości o techniki pokrewne malarstwu.
Przedmioty z jakimi spotkasz się w trakcie studiów to m.in.:
malarstwo, rysunek, technologie malarstwa, rysunek anatomiczny, rzeźba, podstawy fotografii cyfrowej, historia malarstwa, zagadnienia i tendencje w sztuce współczesnej, laboratorium rozszerzonej rzeczywistości, formy malarskie w ilustracji, komiks i rysunek koncepcyjny, alternatywne formy malarskie, działania performatywne i multimedialne, historia urban artu, projektowanie graficzne z elementami identyfikacji wizualnej, język obcy


SZTUKI WIZUALNE

PRZYJMUJEMY BEZ LIMITU WIEKU!

Rodzaj studiów:
Studia stacjonarne I stopnia
Studia 3-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata

Studia stacjonarne II stopnia
Studia 2-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu magistra sztuki

Kierunek sztuki wizualne wyróżnia wszechstronna oferta kształcenia interdyscyplinarnego w zakresie sztuki, wzbogacona możliwością uzyskania przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie specjalizacyjnych modułów fakultatywnych.
Studia stanowią połączenie ogólnohumanistycznej wiedzy o współczesnej kulturze z praktyką własnej twórczości plastycznej (malarstwo, grafika warsztatowa, rysunek, projektowanie graficzne, fotografia, rzeźba, multimedia).

Program dla studiów I stopnia zawiera 2 moduły fakultatywne do wyboru:

  • moduł kształcenia w zakresie mediów cyfrowych i projektowania graficznego

  • moduł kształcenia w zakresie fotografii
Program dla studiów II stopnia zawiera 2 moduły fakultatywne do wyboru:
  • moduł kształcenia w zakresie grafiki

  • moduł kształcenia w zakresie multimediów
Absolwent studiów I i II stopnia posiada wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka- twórcy oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Potrafi realizować i upowszechniać różnorodne postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, edukacyjnych i użytkowych, realizuje zajęcia warsztatowe w zakresie sztuk plastycznych. Absolwent posiada poznawcze oraz praktyczne umiejętności funkcjonowania na rynku sztuki. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w: ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej (muzeach, galeriach, domach kultury, ogniskach plastycznych, itp.) oraz w ośrodkach promocyjnych i reklamowych.

Wybór modułu kształcenia w zakresie mediów cyfrowych i projektowania graficznego daje studentowi możliwość nabycia praktycznych umiejętności z obszaru artystycznych i projektowych działań w zakresie multimediów, fotografii, intermediów, animacji oraz projektowania graficznego.

Wybór i ukończenie modułu kształcenia w zakresie fotografii pozwoli na uzyskanie odpowiednich kwalifikacji niezbędnych do posłużenia się fotograficznym medium w warunkach twórczych i zawodowych po ukończeniu studiów.

Wybór modułu kształcenia w zakresie grafiki daje możliwość nabycia praktycznych umiejętności z obszaru artystycznych i projektowych działań z obszaru grafiki warsztatowej, projektowania graficznego i projektowania na potrzeby Internetu.

Wybór modułu kształcenia w zakresie multimediów umożliwia tworzenie własnych projektów audiowizualnych.

Przedmioty z jakimi spotkasz się w trakcie studiów to m.in.:
rysunek, malarstwo, struktury wizualne, warsztaty psychologiczne, podstawy fotografii cyfrowej, rzeźba, filozofia, historia sztuki, zagadnienia i tendencje sztuki współczesnej, metody promocji projektów artystycznych, działania performatywne i multimedialne, historia fotografii, podstawy fotografii tradycyjnej, fotografia intermedialna, fotografia dokumentalna, projektowanie graficzne, projektowanie na potrzeby Internetu, animowane formy filmowe, animacja, podstawy multimediów i technik przetwarzania obrazów, interaktywne działania przestrzenne, laboratorium rozszerzonej rzeczywistości, język obcy

Szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/


Serdecznie zapraszamy do wirtualnych spotkań z wykładowcami za pośrednictwem platformy Google Meet. Linki są poniżej...

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Środa, 24 marca 2021

Pracownia działań i projektów artystycznych prowadzący: dr Patrycja Wilczek-Sterna W ramach prezentacji działań pracowni...

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Sobota, 27 marca 2021

PRACOWNIA MALARSTWA, kierownik pracowni ad.II st. Ryszard Woźniak asystentka dr Barbara Bańda. Malarstwo jest...

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Sobota, 27 marca 2021

Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz prowadząca: mgr Joanna Legierska-Dutczak Pracownia Projektowania...

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Sobota, 27 marca 2021

Pracownia Rysunku i Intermediów (202) prowadząca - dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła asystentka - mgr Liwia Litecka w...

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Sobota, 27 marca 2021

II PRACOWNIA MALARSTWA 207 dr hab. Magdalena Gryska prof. UZ as mgr Szymon Teluk 1. Malarstwo współczesne to „sztuka...

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Sobota, 27 marca 2021

Zapraszamy na otwartą lekcję projektowania graficznego do pracowni 201! Lekcję poprowadzą dr Piotr Czech oraz asystentka mgr Joanna Fuczko od godziny 12:00 https://meet.google.com/nui-qyba-toi

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Piątek, 26 marca 2021

Zapraszamy na otwartą lekcje online w Pracowni Fotografii prowadzoną przez dr hab. Helenę Kardasz, prof. UZ! Zaczynamy od 12:00! link: http://meet.google.com/vgb-gyqv-dev

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Piątek, 26 marca 2021

Zapraszamy na otwartą lekcję online w Pracowni Projektowania Mebla i Wnętrz! Lekcję poprowadzi dla Was dr Anna Owsian - Matyja, zaczynamy o 11:00! link: https://meet.google.com/nkq-obbi-efm?authuser=1

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Piątek, 26 marca 2021

Zapraszamy na otwartą lekcję online do Pracowni Działań i Projektów artystycznych! Lekcję prowadzi dr Patrycja Wilczek - Sterna link: https://meet.google.com/iek-dtvi-cdg

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Piątek, 26 marca 2021

Pracownia Projektowania Mebla i Wnętrz prowadząca: dr Anna Owsian-Matyja Zapraszamy na otwartą lekcję online JUŻ DZIŚ!...

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Piątek, 26 marca 2021

I PRACOWNIA FOTOGRAFII dr hab. Helena Kardasz, prof. UZ Zapraszamy na otwartą lekcję online JUŻ DZIŚ! 12:00 - 13:00 ...

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Piątek, 26 marca 2021

Pracownia Fotografii prowadzący dr Marek Lalko Głównym celem pracowni fotografii jest zapoznanie studentów z...

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Piątek, 26 marca 2021

Pracownia Projektowania Graficznego Pracownia Projektowania Wydawnictw i Publikacji Cyfrowych Pracownia Plakatu i...

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Czwartek, 25 marca 2021

Pracownia Grafiki - Wklęsłodruku i Wypukłodruku Prowadzący: prof. Piotr Szurek Asystentka: dr Maryna Mazur Zapraszamy...

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Czwartek, 25 marca 2021

Pracownia Grafiki - Sitodruk Prowadzący: prof. Andrzej Bobrowski Asystent: mgr Mirosław Gugała Zapraszamy na...

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Czwartek, 25 marca 2021

Pracownia Grafiki Litografia prowadzący dr Paweł Andrzejewski Program pracowni litografii zakłada nie tylko dobre...

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Czwartek, 25 marca 2021

Pracownia Grafiki – Liternictwo i Typografia Prowadzący: mgr Mirosław Gugała Cel przedmiotu to uwrażliwienie na szeroko...

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Czwartek, 25 marca 2021

PRACOWNIA GRAFIKI CYFROWEJ/ pracownia dyplomująca Prowadzący - dr Katarzyna Dziuba Celem kształcenia w tej pracowni...

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Czwartek, 25 marca 2021

204 Pracownia malarstwa dr Jarosława Jeschke Celem pracowni malarstwa jest poszukiwanie drogi prowadzącej do...

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Czwartek, 25 marca 2021

W Instytucie Sztuk Wizualnych studenci mają możliwość kształcenia na czterech kierunkach: architektura wnętrz, grafika,...

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Środa, 24 marca 2021

W Instytucie Sztuk Wizualnych studenci mają możliwość kształcenia na czterech kierunkach: architektura wnętrz, grafika,...

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Środa, 24 marca 2021

W Instytucie Sztuk Wizualnych studenci mają możliwość kształcenia na czterech kierunkach: architektura wnętrz, grafika,...

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Środa, 24 marca 2021

W Instytucie Sztuk Wizualnych studenci mają możliwość kształcenia na czterech kierunkach: architektura wnętrz, grafika,...

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Środa, 24 marca 2021

Zapraszamy na Dni Otwarte Instytut Sztuk Wizualnych UZ. Na przestrzeni dwóch dni Kandydatki oraz Kandydaci na studia...

Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Środa, 24 marca 2021
Opublikowany przez Dni Otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 2021 Środa, 24 marca 2021
 

Zmień na język polski Change language to English

Małgorzata Dajewska / REFLEKSY I REFLEKSJE Informator ISW WYSTAWA WYSTAWA

Plany zajęć